การปลูกกล้วยไข่เกษตร2

เริ่มต้นปลูกกล้วย ไถพื้นที่ด้วยผาน 3 ก็เพียงพอ จากนั้นก …

การปลูกกล้วยไข่เกษตร2 Read More »