ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้า
ผักหวานบ้านมีรากใส่ถุงดำพร้อมปลูก
กิ่งพันธุ์ผักหวาน
ต้นผักหวานบ้านแบบล้างราก
ผักหวานบ้านแบบกระถาง
ชะอมไร้หนาม
กิ่งพันธุ์ คะน้าเม็กซิโก 
หน่อกล้วยน้ำว้ายักษ์
กล้วยน้ำว้าค่อม 
หน่อกล้วยหอมท่ายาง
หน่อกล้วยไข่เกษตร2
มูลแพะ ขี้แพะ
กล้วยน้ำว้าดำ
สินค้าอื่นๆ

สั่งทางไลน์ @raiteera

เลือกจากช่องทางออนไลน์

หรือมาซื้อที่ไร่ได้ตาม

แผนที่

โทรศัพท์นัดหมายทางไร่เพื่อความสะดวก

ผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

Tel. 096-3545397 คุณ ธีรภัทร 061-1623562 คุณจอย