สินค้า

ช่องทางการสั้งซื้อสินค้า

ลาซาด้า
ชอปปี้

สั่งทางไลน์ @raiteera

เลือกจากช่องทางออนไลน์

หรือมาซื้อที่ไร่ได้ตาม

แผนที่

โทรศัพท์นัดหมายทางไร่เพื่อความสะดวก

ผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

Tel. 096-3545397 คุณ ธีรภัทร 061-1623562 คุณจอย