ไร่ธีระ 096-3545397

คุณ ราตรี 061-1623562

วันที่ราคา/ก.ก.
14 ธันวาคม 2565120
13 ธันวาคม 2565110
12 ธันวาคม 2565110
11 ธันวาคม 2565110
10 ธันวาคม 2565100
9 ธันวาคม 2565100-120
8 ธันวาคม 2565100-120
7 ธันวาคม 2565100-110
6 ธันวาคม 2565100-120
5 ธันวาคม 2565100-110
4 ธันวาคม 2565100-120
3 ธันวาคม 2565100_120
2 ธันวาคม 2565100-110
1 ธันวาคม 2565100-110
ตารางผักหวานบ้าน ธันวาคม
วันที่ราคา/ก.ก.
30 พฤศจิกายน 256590-100
29 พฤศจิกายน 256590-100
28 พฤศจิกายน 256590-110
27 พฤศจิกายน 256590-100
26 พฤศจิกายน 256590-100
25 พฤศจิกายน 256590-100
24 พฤศจิกายน 256590-100
23 พฤศจิกายน 256590-100
22 พฤศจิกายน 2565100-110
21 พฤศจิกายน 2565100-110
20 พฤศจิกายน 2565100-120
19 พฤศจิกายน 2565100-110
18 พฤศจิกายน 2565100
17 พฤศจิกายน 256590-110
16 พฤศจิกายน 2565100
15 พฤศจิกายน 256590-100
14 พฤศจิกายน 2565100
13 พฤศจิกายน 2565120
12 พฤศจิกายน 2565100
11 พฤศจิกายน 2565100-120
10 พฤศจิกายน 2565100-130
9 พฤศจิกายน 2665100-130
8 พฤศจิกายน 2665100-130
7 พฤศจิกายน 2565100-130
6 พฤศจิกายน 2565 100-130
5 พฤศจิกายน 2565100-120
4 พฤศจิกายน 2565100-130
3 พฤศจิกายน 2565100-120
2 พฤศจิกายน 2565100-120
1 พฤศจิกายน 2565100-130
เดือน พฤศจิกายน 2565

ย้อนหล้ง

เดือน ตุลาคม 2565

วันที่ราคา/ก.ก.
31 ตุลาคม 2565100-130
30 ตุลาคม 2565100-130
29 ตุลาคม 2565100-120
28 ตุลาคม 2565100-120
27 ตุลาคม 2565100-130
26 ตุลาคม 2565100-130
25ตุลาคม 2565100-130
24 ตุลาคม 2565100-130
23 ตุลาคม 2565100-130
22 ตุลาคม 2565100-120
21ตุลาคม 2565100-120
ตาราง ราคาผักหวานบ้าน เดือน ตุลาคม 2565

#ราคาขายปลีก อ้างอิงจาก ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง