ผักหวานบ้าน ราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ราคา/กิโลกรัม
24 พฤศจิกายน 2565 100-110
สินค้า
ผักหวานบ้านมีรากใส่ถุงดำพร้อมปลูก
กิ่งพันธุ์ผักหวาน
ต้นผักหวานบ้านแบบล้างราก
ผักหวานบ้านแบบกระถาง
ชะอมไร้หนาม
กิ่งพันธุ์ คะน้าเม็กซิโก 
หน่อกล้วยน้ำว้ายักษ์
กล้วยน้ำว้าค่อม 
หน่อกล้วยหอมท่ายาง
หน่อกล้วยไข่เกษตร2
มูลแพะ ขี้แพะ
กล้วยน้ำว้าดำ
สินค้าอื่นๆ