ต้นทุนในการปลูกผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

ต้นทุนผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

เกษตรกรมือใหม่หลายท่านยังไม่ทราบว่าต้นทุนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักหวานบ้านนั้นมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การลงทุนและจุดคุ้มทุนเมื่อไร โดยมีสอบถามกันเข้ามามากถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสวนผักหวานบ้านดอนตูม จึงคิดราคาต้นทุน

ราคาเฉลี่ยต้นทุนของวัสดุในการปลูกผักหวานบ้าน คิดที่พื้นที่ 1ไร่

–          ราคาที่ดิน กรณีเป็นที่ดินของตนเองก็คิดเสียว่าไม่มีแต่จริงๆแล้วมี กรณีเช่าที่นั้นก็ตามราคาค่าเช่าตามแต่ล่ะพื้นที่

–          ราคาการปรับที่ดินให้เหมาะสมกับการปลูกผักหวาน

–           1200 บาท

–          ราคาค่าปุ๋ยหมักรองพื้น

–          800 บาท

–          ราคา กิ่งพันธุ์ผักหวานบ้าน  4,000 กิ่ง(กิ่งล่ะ 2บาท)

–          8000บาท

(สำหรับต้นผักหวานบ้าน แบบมีรากต้นละ8บาท 4000 ต้น 32000บาท

–          ราคาค่าแรงในการปลูกหรือปรับปรุงพื้นที่ แนะนำให้ปลูกแบบยกแปลง 1ไร่ปลูกได้ ประมาณ 4,000 ต้น

–          1,000บาท

รวมต้นทุนในการลงทุนปลูกผักหวานบ้าน

พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 11,000บาท(แบบกิ่งละ2 บาท)

แบบมีราก =35,000 บาท

ระยะคืนทุน

ผักหวานจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 3 เดือน โดยเว้นระยะห่าง 7 วัน เก็บได้ 1 ครั้ง  เมื่อผักหวานอายุ มากกว่า 6 เดือนจะได้ผลผลิตผักหวานอยู่ที่ 300 กก./ไร่/เดือน

ราคาขาย ส่งรถรับซื้อ 40-60 บาท/กิโลกรัมเท่ากับ 12,000-18,000บาท/เดือน

เมื่อเกษตรกรทราบราคาต้นทุนและราคาขายโดยประมาณการแล้วก็ลองตัดสินใจเทียบกับผักชนิดอื่นๆ แต่ผักหวานนั้นปลูกครั้งเดียว สามารถอยู่ได้นานมากกว่า3-5 ปี การดูแลและศัตรูพืชน้อยมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆ กรณีมีเงินทุนน้อยแนะนำให้ซื้อกิ่งพันธุ์ ในจำนวนน้อย เพียงระยะ 6 เดือนหลังทำการเพาะปลูก เกษตรกรก็สามารถที่จะปักชำของเองหรือตัดเพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์ได้ ก็สามารถเรียกต้นทุนส่วนหนึ่งกลับมา