คุณค่าทางโภชนาการผักหวานบ้าน 

ผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

คุณค่าทางโภชนาการผักหวานบ้าน (ใบ และยอดอ่อน 100 กรัม)

Proximates
น้ำกรัม89.6
พลังงานกิโลแคลอรี่39
โปรตีนกรัม3.0
ไขมันกรัม0.4
คาร์โบไฮเดรตกรัม5.9
ใยอาหารกรัม3.5
เถ้ากรัม1.1
Minerals
แคลเซียมมิลลิกรัม11
Vitamins
วิตามิน Cมิลลิกรัม6
ไทอะมีน (B1)มิลลิกรัม0.04
ไรโบฟลาวิน (B2)มิลลิกรัม0.02
ไนอะซีน (B3)มิลลิกรัม0.8
เบต้า แคโรทีนมิลลิกรัม4823
วิตามิน A, RAEไมโครกรัม804
วิตามิน Eมิลลิกรัม2.96

ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2544, ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.