การใส่ปุ๋ยผักหวานบ้าน ไร่ธีระ

ปุ๋ยเคมี

ผักหวานบ้านป็นพืชที่ค่อนข้างต้องการปุ๋ยสม่ำเสมอจึงจะทำให้ยอดของผักหวานบ้าน มีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี และสามารถแตกยอดได้หลายยอดในหนึ่งกิ่ง เมื่อต้นได้รับปุ๋ยในปริมาณที่ต้องการลำต้นและใบก็จะแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นเกษตรไม่ควรล่ะเลยการให้ความสำคัญกับเรื่องปุ๋ยของผักหวานบ้าน

ปุ๋ยหมัก พด.  : เริ่มต้นด้วยการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก พด.ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อหลุม เพื่อให้รากของผักหวานบ้านกินปุ๋ยและยึดกับก้นหลุมทำให้ลำต้นไม่โยกคลอน หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยหมักหว่านลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้แล้ว โดยใช้ในอัตรา 1.5 – 2 ตัน ต่อไร่ จำนวน 4เดือน/ครั้งเพื่อให้รากของผักหวานบ้านแผ่ออกมากินปุ๋ยที่อยู่ในบริเวณหน้าดิน ข้อดีในส่วนนี้คือในการให้ปุ๋ยครั้งต่อไปเกษตรกรก็ทำการหวานปุ๋ยหมักลงบนแปลง รากของผักหวานบ้านก็สามารถกินปุ๋ยได้ทันที ไม่ทำให้ผักหวานบ้านชะงักเมื่อผักหวานอายุได้มากกว่า 4 เดือน เพิ่มมูลไก่หรือมูลเป็ดบริเวณโคนต้นจะทำให้ผักหวานบ้านยอดอวบใหญ่และพุ่งขึ้นเร็ว

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด.    ในแปลงผักหวานที่ใช้สารเคมีผักหวานบ้านจะมีอายุ 4-5ปี กรณีใช้แบบผสมผสานจะมีอายุ 7-8 ปี และใช้ปุ๋ยชีวภาพ ผักหวานบ้านจะมีอายุมากกว่า 10 ปี โดยเกษตรต้องทำการวิเคราะห์ถึงจุดคุ้มทุนให้ดี กลุ่มสารเคมีนั้นมีข้อดีในเรื่องความสะดวกทั้งการใช้และการเก็บรักษา

ปุ๋ยเคมี  : ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ หลุมรองก้นหลุมก่อนปลูก และเมื่อผักหวานบ้านอายุได้ 90 วัน ควรจะใช้ปุ๋ยเสริม สูตร 25 -7 – 7 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะต้น จำนวน 15 วัน/ครั้ง หรือหลังตัดแต่งกิ่ง และปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 จำนวน 1 เดือน/ครั้ง หรือ 30-10-10 (1-2 กก.)/ไร่/เดือน