การปักชำผักหวานบ้าน

กิ่งผักหวานบ้าน

การปักชำกิ่งผักหวานบ้าน ทางไร่ธีระ ใช้คัดสายพันธุ์ที่ดียอดอวบ ทนโรค เพื่อได้ผลผลิต ที่ดี การปักชำให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความยากง่ายในการออกรากของกิ่งหรือท่อนพันธุ์ผักหวานบ้าน ช่วงเวลาในการปักชำ เช่น ปักชำในเวลาเช้าหรือเย็นจะช่วยลดปัญหาการคายน้ำได้ ความอ่อนแก่ของกิ่งพันธุ์ สภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของความชื้นและแสง ชนิดของกิ่งที่นำมาปักชำ

วิธีเลือกและเตรียมกิ่งปักชำ

ควรเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน ลักษณะของกิ่งชนิดนี้ให้สังเกตว่ามีเปลือกสีน้ำตาลปนเขียว (กิ่งอ่อนเกินไปมักจะเน่าง่าย ส่วนกิ่งแก่เกินไปก็จะออกรากยาก) ตัดกิ่งผักหวานบ้านให้มีความยาวประมาณ  3 – 6 นิ้ว โดยตัดใต้ข้อ เพราะบริเวณนั้นจะมีอาหารสะสมและมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้แตกตาใหม่ ตัดเฉียงประมาณ 45 องศา(เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากได้มากขึ้น)ปักชำลงดินเพาะปลูก แกลบดำ ตามที่เราหาได้ ใช้เวลาปักชำ 45-60 วัน สามารถนำไปปลูกลงแปลงปลูกต่อไป

ข้อควรระวังคือ ช่วงที่แตกใบใหม่ๆ ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป เพราะอาจทำให้รากเน่าได้