ศุกร์. พ.ค. 20th, 2022

การปลูกฝรั่งกิมจู
            หากจะปลูกฝรั่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงจะต้องทำการยกร่อง โดยให้ร่องมีความกว้าง 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร แต่ถ้าปลูกในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงก็ไม่จำเป็นต้องยกร่องก็ได้ จากนั้นให้ทำการปรับดินแล้วตากแดดไว้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดวัชพืช แล้วให้ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกในอัตราที่เท่ากัน เพื่อให้ดินเกิดความร่วนซุย โดยใส่ปุ๋ย 1 ส่วน ต่อดิน 1 ส่วน สำหรับระยะปลูกระหว่างแถวระหว่างต้นให้อยู่ที่ 3×3 เมตร และหลังจากเตรียมหลุมสำหรับปลูกขนาด 0.5×0.5×0.5 เมตร แล้วให้ขุดดินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือดินส่วนบน และดินส่วนล่าง แล้วตากดินไว้ 10-15 วัน ต่อมาให้กลบดินลงหลุม แล้วใส่ปุ๋ยหมัก 2 ส่วนต่อดินส่วนล่าง 2 ส่วน แล้วกลบลงในหลุมทับดินชั้นบนที่ใส่ลงไปก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์ลงปลูก แล้วกลบดินให้แน่นพอประมาณ และเอาไม้ปักกันลมโยกลำต้น ที่สำคัญต้องรดน้ำโดยทันที จากนั้นต้องเอาทางมะพร้าวมาคลุมเอาไว้จนกว่ามันจะตั้งตัว             

ในการปลูกฝรั่งกิมจูควรทำ

 

ในการปลูกฝรั่งกิมจูควรทำการห่อผลของฝรั่งเพื่อเป็นการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย

              ในช่วงแรกของการปลูกต้องหมั่นรดน้ำจนกว่าต้น ฝรั่งกิมจู จะตั้งตัวได้ หลังจากนั้นให้หมั่นสังเกตว่าถ้าดินแห้งเกินไปก็ให้ทำการรดน้ำ แต่ถ้าฝนตกหนักต้องระบายออกบ้าง โดยการให้น้ำต้องค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของต้นฝรั่ง ส่วนการใส่ปุ๋ยควรใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก โดยปุ๋ยเคมีควรใส่สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยควรใส่ปุ๋ยในปริมาณ 2 กก./ต้น/ปี หรือมากกว่านี้โดยต้องดูจากอายุและปริมาณผลผลิต สำหรับการพรวนดินไม่ควรพรวนลงไปลึกเพราะอาจจะไปโดนรากฝรั่งขาดได้ และควรมีการห่อผลฝรั่งเพื่อให้ได้ฝรั่งที่มีผิวสวยน่ารับประทานอีกด้วย

 ฝรั่งเป็นพืชที่มีวิตามิน

 

ฝรั่งเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียว

 ฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งที่มีผลใหญ่ ให้น้ำหนักดี ซึ่งในการขายก็มักจะขายเป็นกิโลกรัม ซึ่งราคาก็อยู่ในขั้นที่น่าพอใจ ที่สำคัญมันเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดสูง ดังนั้นการปลูกฝรั่งกิมจูขายจึงเป็นการสร้างรายได้ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงมีเศรษฐีเกษตรกรที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการปลูกฝรั่งกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

Leave a Reply