การปลูกผักหวานบ้าน (ไร่ธีระ)

การปลูกผักหวานบ้าน

การเตรียมดินขึ้นแปลง ปลูกระยะ 1.20×1.20 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกที่แห้ง หรือปุ๋ยรองพื้น ผสมดินก้นหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีผสมลงรองก้นหลุม ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม

ต้นกล้าผักหวานบ้านสามารถลงปลูกได้ หลุมละ 1-2 ต้น (ต้นกล้าผักหวานบ้าน) เมื่ออายุ 75-90 วัน ใส่ปุ๋ยเสริมแต่ง ด้วยปุ๋ยน้ำตาลสูตร 25-7-7 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น หรือ 46-0-0 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม เร่งการออกยอด ใส่เดือนละ 1 ครั้ง