เข้าร่วมวิจัยผักหวานบ้านกับกรมวิชาการเกษตร

ไร่ธีระ จำหน่าย ต้นกล้าผักหวานบ้าน กิ่งพันธุ์ผักหวานบ้าน ยอดผักหวานบ้าน ต้นกล้าผักกูด หน่อกล้วย

กล้วยน้ำว้าเตี้ย กล้วยหอมทองเตี้ย กล้วยไข่เกษตร ทางไร่ธีระ มีใบรับรอง มาตราฐาน อาหารปลอดภัย GAP

จัดส่งผ่าน บริษัทขนส่ง สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ มีบริการหลังการขาย

จำหน่ายที่หน้าร้าน และช่องทางออนไลน์