0963545397

แจ้งติดต่อซื้อขายสินค้า

ไร่ธีระ ขอแจ้งเรื่องก่อนติดต่อผ่านช่องทางดังนี้ ทางไลน์ […]

READ MORE

แจ้งซื้อสินค้าทางไลน์@

****รายการสินค้า******#กิ่งผักหวานแบบกิ่งสำหรับปักชำราค […]

READ MORE

แจ้งเรื่องการซื้อสินค้าผ่านทาง ลาซาด้า

****รายการสินค้า****** #กิ่งผักหวานแบบกิ่งสำหรับปักชำรา […]

READ MORE

แจ้งการสั่งซื้อสินค้าทางShopee

****รายการสินค้า****** #กิ่งผักหวานแบบกิ่งสำหรับปักชำรา […]

READ MORE